Det er rart hvor mange som ikke ser at det å være moderne og det å være maskulin ikke er en motsetning. Jeg tror dette skyldes at folk tenker for snevert. De klarer ikke å se at vi snakker her om verdier, ikke om spesifikke handlinger eller gitte verdier. Maskulinitet, i likhet med feminitet, handler om verdier.

Kjerneverdier

Alle samfunn, også dagens samfunn, har et sett med kjerneverdier. Noen tror at disse alltid er de samme, men de er i konstant endring. Noen forandringer er subtile og andre er mer dyptgripende. Det kan også være litt vanskelig å fastslå hva som er kjerneverdiene og det vil alltid være diskusjon rundt viktigheten av hvert punkt.

Men jeg tar kontroll og setter opp hva jeg mener er kjerneverdier i denne sammenhengen:

  • Følge lover og regler
  • Ta vare på de svakeste i samfunnet
  • Ta ansvar

I tillegg så kommer det en haug med normer og tanker om hva det å være menneske går ut på. Så en del av verdiene eller justering av verdiene vil være opptil hver enkelt. For det er litt vagt å si ”de svakeste”. Hvem er disse? Er det folk som er syke, er det eldre? Er det barn? Hvem er det?

Maskulinitet

Tradisjonelt sett så er maskulinitet forbundet med ord som aggressivitet, beskyttelse, dominerende, kontrollbehov og lignende. Menn skal være de som nedlegger byttet, drar det hjem til kvinnen så hun kan lage mat og beskytter huset mot ytre fiender.

Det er ikke så mange bytter å nedlegge for øyeblikket i den moderne verden, så mennene drar på jobb og kommer hjem med lønn. Sett i et evolusjonsperspektiv så har man gått fra å jobbe ute, måtte være forholdsvis aggressiv og slåss for liv og helse til å sitte på et kontor i løpet av et øyeblikk.

Kroppen og sinnet holder ikke tritt med de endrede kravene. Se bare på alle ryggproblemene som nå dukker opp hos personer som sitter hele dagen på jobb. Kroppen er ikke skapt for så mye stillesitting og det mentale er ikke klar for endringen heller.

Moderne

I det moderne så er alle likestilt. Menn og kvinner skal behandles likt og alle skal ha muligheten til å realisere seg selv. Men det kan være vanskelig å finne ut hva ”å realisere seg selv” betyr. Flere inntrykk, større åpenhet og et samfunn med ideelt sett større plass til forskjellige personligheter er positivt. Samtidig stiller dette større krav til hver enkelt.

I et moderne samfunn så har man homoseksuelle, heteroseksuelle, panseksuelle, aseksuelle og alt-mulig-seksuelle. I tillegg så finnes det utallige motestiler for menn. Så er det menn som liker å kle seg i kvinneklær på fritiden, kvinner som elsker å kle seg som menn. Kvinner som operer seg for å bli menn og menn som operer seg for å være kvinner. Så er det de som ikke operer seg, men som lever som en kvinne/mann. Man kan bli svett av mindre.

Ingen enkel definisjon

Å definere den moderne mann er ikke enkelt. Det er rett og slett for mange valgmuligheter. Maskulinitet må derfor, av nødvendighet, være en personlig sak. Samtidig er det viktig å ha noen fellestrekk så man føler at man har et solid fundament å bygge forskjellene på.

Derfor mener jeg at man tar kjerneverdiene og bygger videre på dette. Et eksempel: ta ansvar. En mann tar ansvar for sine handlinger noe som innebærer at de ikke prøver å vri seg unna. Det betyr ikke at man må spørre om veien eller lese bruksanvisningen. Men når man da kjører seg bort eller skapet fra IKEA blir til pinneved, så tar man ansvar.

Det betyr ikke at man må endre seg, men ta utfordringene med et smil. Kjører du det alltid bort, så får du legge det i tabbekvoten. Det gjelder å finne ut hva ”å ta ansvar” betyr for deg og så eie dette begrepet. Å være maskulin/feminin eller noe i midt i mellom er rett og slett din egne personlige definisjon og så må man stå for det.